Sunday, May 9, 2010

Segerdagen 1945

Segerdagen 1945 är den dag då man runt om i världen firar slutet på det andra världskriget. Dagen infaller däremot på olika datum i olika länder, beroende på när man räknar att kriget slutade. I EU infaller dagen den 8 maj, medan de firar den 9 maj i Oberoende staters samvälde. Skillnaden beror på tidsskillnaden, då det redan hade hunnit bli den 9 maj i Sovjetunionen när den tyska kapitulationen trädde i kraft. I USA firar man både Victory in Europe Day (VE Day) den 8 maj och Victory over Japan Day (V-J Day) den 14 augusti.
Den tyska presidenten (Reichspräsident) Karl Dönitz gav den 8 maj Wilhelm Keitel fullmakt för att skriva under det andra kapitulationsdokumentet i Berlin. Dagen innan hade Alfred Jodl skrivit under det första avtalet i Rheims i Frankrike. Kapitulationen skedde helt villkorslöst.Fredsdagen på Kungsgatan, Stockholm 7, maj 1945.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Segerdagen_1945

0 comments: