Wednesday, January 6, 2010

Vägen till Poltava - slaget vid Lesnaja 1708

Pavel Konovaltjuk och Einar Lyth är två militärhistoriker som efter sju års forskning har skrivit boken "Vägen till Poltava - slaget vid Lesnaja 1708". "Vägen till Poltava" är resultatet av en källkritisk forskning av högsta klass. Författarna har också utnyttjat tidigare outforskat material, ock slutsaster och analyser är nyanserade och innehåller inga övertolkningar. Boken är illustrerad med samtida bildmateriel tillsammans med nya teckningar av Alf Lannerbäck och kartor av Samuel Svärd.
Nerikes Allehanda 5 Jan 2010

0 comments: