Monday, December 14, 2009

The site of the former Swedish fortress Nyenskans is in danger!


This artivle was written by Swedish historian Bengt Nilsson and published at


We must use every possible means to spread this information over the world. Only making public known could stop vandals! Look at attached photo, this skyscraper is about ot be built by Gazprom on the site of the former fortress Nyenskans in the center of S:t Petersburg.


Vi har tidigare skrivit om den ryska gas- och oljejätten Gazproms planer på att bygga en 400 meter hög skyskrapa just på den plats där den svenska fästningen Nyenskans (och dess föregångare Landskrona) låg. Den arkeologiska undersökningen av platsen har visat att det ännu dryga 300 år efter fästningens fall 1703 återstår remarkabla lämningar.
Motståndet mot exploateringen av området och byggandet av Ochta Centr har på senare tid tilltagit och det har inletts en process som, om den samlar tillräckligt stöd, kommer att utmynna i en folkomröstning om områdets öde. UNESCO har hotat att stryka S:t Petersburg från världsarvslistan om projektet genomförs, analogt med vad som hände med floddalen vid Dresden efter byggandet av en ny, fyrfilig bro. För inte länge sedan ifrågasattes lokaliseringen t.o.m. av talmannen i ryska duman Boris Gryzlov, en av premiärminister Putins förtrogna.
Det för en utomstående egendomliga är dock att arbetet på platsen fortgår, trots kvarstående såväl politiska som juridiska frågetecken. Det har redan genomförts ett par s.k. provgjutningar och fler är planerade under december månad. Enligt vad en av de ledande arkeologerna i S:t Petersburg skriver på sin blogg kommer detta i praktiken att leda till lämningarna förstörs.
Onekligen framstår det som ganska egendomligt att den historiska staden S:t Petersburg ska ”prydas” av ett 400 meter högt glasmonster. Ur svenskt perspektiv är det förstås extra sorgligt när detta kombineras med en förstörelse av lokala svenskminnen.