Wednesday, August 17, 2011

A new book published by SMB has been presented to the Poltava Battle Museum
A new book Poltava 1709. Wändpunkten dedicated to the Battle of Poltava and written by Ukrainian historian Valerij Moltusov has been presented to the staff of the Poltava Battle Museum. Valerij är bosat i Poltava där han numera är akademisk lärare i ekonomisk historia. Evgenij Putrja har assisterat Valerij Moltusov i undersökningarna av Pusjkarjovka och bidragit med illustrationer till denna bok.

Forskningsresultaten har i femårig dialog med författaren bearbetats för utgivning i Sverige i samverkan mellan skribenten Einar Lyth och en av våra främsta kännare av Poltavaslaget, Bertil Wennerholm.
On the photo taken soon after the presentation you can see Natalja Bilan, director of the Museum (to the left), and Lyudmila Schendrik, deputy director.

0 comments: